NK Duathlon
Home » Bereikbaarheid bewoners Reeshof

Bereikbaarheid Reeshof

Verkeershinder

Het parcours wordt vanaf 8.00 uur afgesloten. Er is gezocht naar een route waarbij de bewoners zo min mogelijk worden belast, maar enige hinder is niet te voorkomen. Alle straten blijven toegankelijk voor bewoners.
Er zijn enkele uitzonderingen:

-    De Kalenbergplaats en het voorste deel van de Kasterenlaan (tussen Campenhoefdreef en Krabbendamstraat, oneven nummers 1 t/m 11) zijn op zondag afgesloten. Bewoners van deze straten die zondag met de auto weg willen worden gevraagd de auto zaterdagavond ergens anders te parkeren.

-    Bewoners van de Heyhoefpromenade worden ook gevraagd niet op de Kalenbergplaats maar op het Klundertplein en de Kerkenbosplaats te parkeren als zij op zondag hun auto willen gebruiken.

-    Bewoners van de Kamerikstraat die aan het parcours wonen kunnen op tijden dat er niet gelopen wordt de straat gebruiken.

Vanaf 16.30 uur zijn alle straten weer vrij .

Wij verzoeken u om uw hond aan te lijnen tijdens de wedstrijd.

 

Opbouwwerkzaamheden / parkeerverbod

De start- en finishlocatie wordt op zaterdag 17 september opgebouwd.

Hiervoor wordt de groenstrook in het verlengde van de Heyhoefpromenade en de noordelijke parkeerplaatsen grenzend aan deze groenstrook gebruikt. Op deze parkeerplaatsen geldt vanaf zaterdagochtend 06.00 uur tot en met zondagavond 19.00 uur een parkeerverbod.

 

Bereikbaarheid

De Reeshofweg ter hoogte van de Dalemdreef, en de Burgemeester Leschertweg ter hoogte van de Koolhovenlaan worden afgesloten. Verkeer richting de Reeshof wordt door borden omgeleid via de Bijsterveldenlaan, Moersedreef, Burg. Baron van Voorst tot Voorstweg, Heereveldenlaan, Huibevendreef, en ook via de Bredaseweg.
Bij de Obdamstraat komt een doorsteek in het parcours. Dit wordt door verkeersregelaars geregeld. Wij verzoeken u de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. De Heyhoef blijft bereikbaar via de Huibevendreef en de Genemuidenstraat.

 

Afgesloten wegen

De volgende wegen zijn tussen 8.00 uur en 16.30 uur afgesloten voor het verkeer:

- Heijhoefdreef tussen Heereveldenlaan en Campenhoefdreef

- Kasterenlaan tussen Krabbendamstraat en Campenhoefdreef,

- Campenhoefdreef,

- Dongewijkdreef tussen Campenhoefdreef en Dalemdreef inclusief rotondes,

- Dalemdreef

- Burg. Letschertweg tussen Dalemdreef en Koolhovenlaan.
 

Vanaf ongeveer 14.00 uur tot 16.30 uur wordt het fietsparcours ingekort en zijn de volgende wegen weer bereikbaar:

- Burg. Letschertweg tussen Dalemdreef en Koolhovenlaan.

- Dalemdreef tot aan voetbal vereniging Gudok

 

Bereikbaarheid voetbalvelden van GUDOK

Tot 14.00 uur is Gudok NIET bereikbaar via de Burgemeester Letschertweg. Er zijn omleidingroutes via de Bredaseweg. U komt dan uit bij de rotonde Soerendonklaan/Dalemdreef. Op de groenstrook bij de Soerendonklaan kunt u tijdelijk parkeren. Wij vragen spelers en bezoekers van Gudok hier gebruik van te maken. Vanuit de groenstrook loopt u in400 meternaar het terrein van Gudok.

Voor bezoekers van Gudok voor wie het noodzakelijk is te parkeren op het parkeerterrein is een route gecreëerd waarbij u moet oversteken tussen fietspad Dalemdreef en de Spaubeekstraat (= parkeerterrein Gudok). Om de veiligheidvan de fietsersen automobilisten te waarborgen worden verkeersregelaars  ingezet.

Omdat het fietsparcours vrij vol is kunnen er lange wachttijden ontstaan voor auto’s. Wij adviseren dan ook gebruik te maken van de parkeergelegenheid bij de rotonde Soerendonklaan/Dalemdreef. Dit is sneller en veiliger.

Vanaf 14.00 uur wordt het fietsparcours ingekort om zo de bereikbaarheidvan de voetbalvelden vanGUDOK beter mogelijk te maken. Gudok is dan bereikbaar via de Soerendonkdreef/Dalemdreef, de Burgemeester Letschertweg en de Dalemdreef. Het ingekorte parkoers blijft tot 16.20 uur in gebruik.